ANPR

ANPR – Automatic numer plate recognition

Automatic number plate recognition, znane także pod skrótem ANPR jest niczym innym jak metodą masowego nadzoru pojazdów drogowych. Dzięki wykorzystaniu technologii optycznego rozpoznawania obrazów ANPR posiada możliwość natychmiastowego odczytu nagranych tablic rejestracyjnych pojazdów. Są one zintegrowane zarówno z kamerami monitoringu miejskiego, radarami drogowymi jak i urządzeniami rejestrującymi stworzonymi specjalnie do tego celu. Są one używane przez siły policyjne w wielu krajach jako sposób rozpoznawania pojazdów np. przy bramkach autostradowych oraz do katalogowania ruchu w mieście – lub nawet pojedynczych aut.

Początki ANPR

Technologia została wynaleziona w 1976 roku w angielskim Police Scientific Deveopment Branch. Pierwsze działające prototypy systemu ujrzały światło dzienne już trzy lata później. Wczesne wersje testowe zostały zamontowane na drodze A1 w tunelu Dartford pod Tamizą. Pomysł nie był jednak powszechnie wykorzystywany aż do momentu, w którym stał się tańszy i bardziej intuicyjny w obsłudze. Pierwsze aresztowanie na podstawie dowodów zarejestrowanych przez ANPR miało miejsce w 1981 roku i dotyczyło kradzieży auta. ANPR okazało się również doskonałą pomocą w przypadku rozpoznawania sprawców zabójstw, czego przykładem jest chociażby rozpoznanie morderców Sharon Beshenivsky z 2005 roku.

Sposób działania ANPR

Oprogramowanie systemu jest uruchamiane na tradycyjnych komputerach klasy PC. Może być ono połączone z innymi bazami danych lub aplikacjami. W pierwszej kolejności opiera się ono na serii technik manipulowania obrazem w celu wykrycia, znormalizowania oraz powiększenia obrazu tablicy rejestracyjnej. Następnie program wykorzystuję technologię optical character recognition (OCR) do rozpoznania liter i cyfr na wydzielonym obrazie, przerabiając je na gotowe dane dla całego systemu. Systemy ANPR co do zasady działają w dwóch formach: pierwsza z nich to działanie w czasie rzeczywistym w miejscu śledzenia, druga przekazuje wszystkie obrazy z różnych dróg do komputera, który wykorzystuje następnie ocr-owanie. Aby zapewnić jak największą sprawność działania przyjęto, że cała procedura rozpoznania powinna trwać nie dłużej jak 250 milisekund.

ANPR mogą zostać użyte także do magazynowania zdjęć przechwyconych przez kamery – zarówno samych tablic rejestracyjnych, jak i np. fotografii kierowcy. Systemy z reguły używają także podczerwieni, dzięki czemu kamery mogą fotografować pojazdy o dowolnej porze dnia. Aby zwiększyć skuteczność, wiele systemów automatic number plate recognition jest ukierunkowana na konkretny region danego kraju.

Kontrowersje ANPR

Powstanie systemu spowodowało liczne obawy, związane ze strachem o prywatność obywateli. Wielu przeciwników rozwiązania wskazywało na możliwość śledzenia każdego ruchu przez rząd, problemy z rozpoznawaniem obiektów, częste błędy oraz wysokie koszty utrzymania całości systemu. Wśród mankamentów całego rozwiązania wymienia się także min. słabą jakość zdjęć, ich rozmycie, niewystarczające oświetlenie, problemy z różnymi czcionkami (które są dozwolone w wielu krajach) oraz brak koordynacji pomiędzy systemami różnych krajów czy regionów.

Obrońcy pomysłu twierdzą z kolei, że idea ANPR jest odpowiedzią na zagrożenia współczesnego świata. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych jest ono wykorzystywane do ochrony ambasad, szkół, lotnisk, portów, baz wojskowych czy budynków federalnych. Wdrażanie systemu nasiliło się zwłaszcza po 11 września 2001 roku, kiedy stał się podstawowym elementem obrony przed aktami terroryzmu.

Przez ponad 30 lat od momentu pierwszych prototypów automatic number plate recognition rozwinęło się na tyle, aby zapewniać służbom porządkowym coraz lepszy nadzór nad bezpieczeństwem pilnowanego przez nich obszaru. Dzięki coraz lepszym (i tańszym) kamerom oraz oprogramowaniu wiele z dotychczasowych problemów systemu zostało wyeliminowanych – lub zostanie w najbliższej przyszłości. Takie rozwiązanie likwiduje problem angażowania nadmiernych ilości funkcjonariuszy do pilnowania ulic stale rozrastających się miast. Pomimo krytyki ciągłego nadzoru obywateli warto również zwrócić uwagę na inny aspekt – jeżeli potencjalny przestępca zdaje sobie sprawę z bycia obserwowanym, prawdopodobnie zaniecha popełnienia czynu. Dzięki temu zyskujemy doskonałe narzędzie prewencji, czyniące miasta o wiele bezpieczniejszymi.